พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.15 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี