ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม ‘6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร’ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1