ประชุมสัมมนาสร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในเชิงรุก เขตสุขภาพที่ 4

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในเชิงรุก เขตสุขภาพที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา