การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภา

Read more

ถวายพระพรและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more

ร่วมพิธีรำถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และในช่วงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567

ช่วงเย็นวันที่ 16 กุ

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 58 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more