การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาฯ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม (วันที่ 2 ของการอบรม)

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม (วันที่ 2 ของการอบรม) ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี