ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี