ประชุม ก.ค.ศ. FORUM (การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุม ก.ค.ศ. FORUM (การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผ่านระบบ Video Conference ในหัวข้อ แนวปฏิบัติการสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ แนวปฏิบัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของ กศจ. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี