อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาฯ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี