พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดลพบุรี กลุ่ม 2)

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดลพบุรี กลุ่ม 2) สนามแข่งขันโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี