พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดลพบุรี กลุ่ม 1)

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.19 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดลพบุรี กลุ่ม 1) สนามแข่งขันโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และคณะครูให้การต้อนรับ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี