ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (กลุ่ม 1)

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดลพบุรี กลุ่ม 1) ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี