ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจําปี 2566 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี