สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ)

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานการศึกษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี