เยี่ยมชมและให้กำลังใจในการฝึกอบรมกิจกรรม Active shooter หนี ซ่อน สู้ โรงเรียนพัฒนานิคม

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจในการฝึกอบรมกิจกรรม Active shooter หนี ซ่อน สู้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการหนีเอาตัวรอดจากเหตุกราดยิง โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี