สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และนางสาวหนึ่งฤทัย ทับเงิน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี