ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาตามกรอบภารกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันที่ 28,30 มกราคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาตามกรอบภารกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี