ประชุมการคัดสรรสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุ

Read more

ส่งมอบกล่องกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 14 กุมภ

Read more

ประชุมคัดเลือกผลงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 14 ก.พ.

Read more