พิธีเปิดกิจกรรม ‘เปิดบ้านวิชาการ KS Open House 2022’ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ KS Open House 2022” ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้มี นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะครูแและนักเรียนให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว ห้องสมุด งานกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี