ประชุมโครงการบริหารคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Kaizen

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าประชุมโครงการบริหารคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Kaizen ร่วมกับ ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน อ.ยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ อ.ภูรินทร์ คุณมงคล จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ในการนี้มี โรงเรียนหนองม่วงวิทยาเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการฯ โดยมี จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี