กราบนมัสการ พระเบญจพล ปญจพโล เจ้าอาวาสวัดเทพชัยมงคล ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้ากราบนมัสการ พระเบญจพล ปญจพโล เจ้าอาวาสวัดเทพชัยมงคล เพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ วัดเทพชัยมงคล ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี