นุ่งโจม ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมกิจกรรม “นุ่งโจม ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” ในช่วงบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ครั้งที่ 35 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี