พิธีเปิดกิจกรรม Open House เปิดโลกทัศน์ใหม่ ก้าวไกลเทคโนโลยี สู่นวัตกรรมวิถีวิชาการ @Pranarai โรงเรียนพระนารายณ์

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House “เปิดโลกทัศน์ใหม่ ก้าวไกลเทคโนโลยี สู่นวัตกรรมวิถีวิชาการ @Pranarai” ในการนี้มี นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี