ประชุมการคัดสรรสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี ประชุมการคัดสรรสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี