พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเยี่ยมชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ในการนี้มี นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และมีพิธีรำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) และเข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งโจม ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” เยี่ยมชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ครั้งที่ 35 พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี