พิธีเปิดนิทรรศการ ‘เปิดบ้าน เปิดใจสู่รั้วเทาแดง’ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เปิดบ้าน เปิดใจ สู่รั้วเทาแดง” ปีการศึกษา 2565 ในการนี้มี นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะครูแและนักเรียนให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โครงงานอาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี