สพม.ลพบุรี หารือร่วมกับคณะทำงานจากโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หารือร่วมกับ รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะทำงานจากโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนระดับมัธยมศึกษา