อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference)

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกษม สดงาม ประธานอนุกรรมการอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม อนุกรรมการและเลขานุการ และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้มี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การส่งผ่านงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดย นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานต่อการบริหารงานบุคคลฯ ขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน OBEC Channel