งานวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ในการนี้มี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี