ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานสนามสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี