ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 2)

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 2) เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ในการนี้มี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและได้ให้เกียรติมอบนโยบายกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร