พิธีเปิดกิจกรรม “T.W.K. open house 2023 เปิดบ้านท่าวุ้งวิทยาคาร เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล”

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “T.W.K. open house 2023 เปิดบ้านท่าวุ้งวิทยาคาร เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล” ในการนี้มี นายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะครูแและนักเรียนให้การต้อนรับ รับชมการแสดงจากนักเรียน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประกวดทักษะทางวิชาการ กิจกรรมร่วมสนุกพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี