พิธีเปิดกิจกรรม ‘Open House เปิดบ้านวิชาการ ดงตาลวิทยา 2023’ ประจําปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.45 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านวิชาการ ดงตาลวิทยา 2023” ประจําปีการศึกษา 2565 ในการนี้มี นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะครูแและนักเรียนให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการจากหน่วยงานราชการ และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา