ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศอ.ปสจ.ลบ.) ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศอ.ปสจ.ลบ.) ครั้งที่ 2/2566 ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี