พิธีเปิดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ สระโบสถ์วิทยาคาร ประจําปี 2566 (OPEN HOUSE 2023) โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ สระโบสถ์วิทยาคาร ประจําปี 2566 (Open House 2023) ในการนี้มี นางอารีย์ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียน และการแสดง การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร