พิธีเปิดกิจกรรม ‘เปิดบ้านวิชาการ Open House 2023’ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ Open House 2023” โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้มี นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ บูธกิจกรรมตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม