พิธีเปิดและร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ หนองม่วงนิทรรศน์ ตลาดนัดวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ “หนองม่วงนิทรรศน์ ตลาดนัดวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม” ปีการศึกษา 2565 ในการนี้มี จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และตลาดนัดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา