ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี โดยเป็นการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการนี้มี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี