ประชุมคณะกรรมการ การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสาร และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดลพบุรี ในการนี้มี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกตฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี