การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ในการนี้มี นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา เป็นคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายชูเกียรติ บุญรอด และ นางปรานอม ประทีปทวี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา