สพม.ลบ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อวิเชียร ระนาท บิดานายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ ที่ปรึกษางานบุคคล และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อวิเชียร ระนาท บิดานายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ณ วัดภูดวงดาว จังหวัดหนองบัวลำภู