เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย Big day

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย Big day ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน โดยมี โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โรงเรียนดงตาลวิทยา โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และโรงเรียนโคกตูมวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช บริเวณวงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี