พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ยุประยงค์ บุญล้อม

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าบังสกุลและวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ยุประยงค์ บุญล้อม มารดานายนฏกร บุญล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โดยมี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดถนนแค จังหวัดลพบุรี