ประกาศผลการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System : TMS)

Read more

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

Read more