ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 10/2565 และ พิธีบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว และประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 10/2565 ในการนี้มีพิธีบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี