พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทําบุญตักบาตรฯ

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทําบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในการนี้มี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี