ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ ที่ 9 มกรา

Read more

การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ใหม่)

Read more