ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 – 10 มกราคม 2566 นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะร่วมตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม, โรงเรียนพัฒนานิคม และโรงเรียนพระนารายณ์