พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม” รุ่นที่ 1 อบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ ห้องประชุมษมาวิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1