พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาววาสนา ปัญญา เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี