พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดชีป่าสิตาราม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี